Letölthető anyagok

A Tájkarakter és Zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazási lehetőségei, bevezető előadások (műhelytalálkozó), 2020. október

Tájkarakter előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemek aktualitásai (Tar Gyula), A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazása (Kincses Krisztina)

Szerző: Kincses K., Tar Gy.

A Tájkarakter kutatás közigazgatási alkalmazási lehetőségei (műhelytalálkozó), 2020. október

Tájkarakter előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemek aktualitásai; A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazása; A tájkarakter kutatás országos és helyi módszertani eredményei; A tiszazugi mintaterület; A Gerecse tájkarakter-elemzése; A Tápió-vidék mintaterület; A helyi tájkarakter-elemzés mintaterületi tapasztalatai

Szerző: Boromissza Zs., Csorba P., Csőszi M., Jombach S., Kincses K., Kollányi L., Konkoly-Gyúró É., Szitár K., Tar Gy., Török K.

A Tájkarakter fejlesztési elem bemutatása, 2019. december

Tájkarakter előadások

Magyar Tájökológia Konferencia előadások 2019. augusztus

Tájkarakter előadások

Leírás: A tájkarakter kutatás nemzetközi és hazai szakpolitikai kerete, kutatási programkörnyezete; Országos tájkarakter-elemzések a nemzetközi gyakorlatban és a hazai tájkarakter-egységek azonosításának módszertana; Természeti tényezők azonosítása a tájkarakterben; A települési tér változatos megjelenése a tájkarakterben; Komplex/felszínborítás jellegindikátor; Percepcionális jellegindikátorok; Az országostól a helyi lépték felé – a térinformatika és a helyi felmérések szerepe a tájkarakter elemzésben

Szerző: Kincses K., Pádárné T. É., Tar Gy., Csőszi M., Vaszócsik V., Göncz A., Konkoly-Gyuró É., Illyés Zs., Kollányi L. Schneller K. et al,

Az országostól a helyi lépték felé - A térinformatika és a helyi felmérések szerepe a tájkarakter elemzésben

Tájkarakter előadások

Leírás: VIII. Magyar Tájökológiai Konferencia

Szerző: Konkoly-Gyúró Éva, Vaszócsik Vilja, Kiss Dániel, Sain Mátyás, Tirászi Ágnes

Országos tájkarakter-elemzések a nemzetközi gyakorlatban és a hazai tájkarakter-egységek azonosításának módszertana

Tájkarakter előadások

Leírás: VIII. Tájökológiai Konferencián tartott előadás

Szerző: Csőszi Mónika, dr. Konkoly-Gyuró Éva, Vaszócsik Vilja, Kiss Dániel, Teleki Mónika, Göncz Annamária Schneller Krisztián

Tájkarakter műhelybeszélgetés 2019. május

Tájkarakter előadások

Leírás: Meghívó a SZÜLŐFÖLDÜNK, OTTHONUNK A FERTŐ-TÁJ. MIT GONDOLUNK RÓLA? c. rendezvényre

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2019. május

Tájkarakter előadások

Leírás: 2019.májusi rendezvény programja; A tájkarakter-rendszer eredményeinek beépülése a közigazgatás rendszerébe, döntési folyamatokba; A magyarországi tájkarkter-típusok kutatásának jelen állása; A tájkarakter-elemzés országos és helyi szintjének különbözőségei / a helyi szintű tájkarakter-egységek azonosítása, lehatárolása nemzetközi példák alapján ÉS A mintaterületi tájkarakter-vizsgálat tervezett lépései

Szerző: Konkoly-Gyúró Éva, Kincses Krisztina, Vaszócsik Vilja

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2019. február

Tájkarakter előadások

Leírás: Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport kapcsolódásai; Az országos léptékű tájkarakter módszertan kidolgozásának folyamata és eredményei; Természeti indikátorok a tájkarakter osztályozásban; Antropogén indikátorok; Indikátorcsoportok eredményeinek bemutatása - komplex indikátorok; Indikátor fejlesztés a KEHOP tájkarakter kutatáshoz, eredmények, percepcionális indikátorok; Az országos léptékű tájkarakter módszertan kidolgozásának eredményei és további lépései

Szerző: Kincses Krisztina, dr. Konkoly-Gyúró Éva, Schneller Krisztián, Illyés Zsuzsa, Vaszócsik Vilja, Kollányi László, Csőszi Mónika

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2018. október

Tájkarakter előadások

Leírás: Tájkarakter műhelytalálkozó programja; 1. Pádárné Török Éva: Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása; 2. Kincses Krisztina: A tájkarakter projektelem nemzetközi és hazai szakpolitikai kerete

Szerző: Pádárné Török Éva, Kincses Krisztina