Letölthető anyagok

A Tájkarakter és Zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazási lehetőségei, bevezető előadások (műhelytalálkozó), 2020. október

Tájkarakter előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemek aktualitásai (Tar Gyula), A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazása (Kincses Krisztina)

Szerző: Kincses K., Tar Gy.

A Zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazási lehetőségei (műhelytalálkozó), 2020. október

Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemek aktualitásai; A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazása; Az országos zöldinfrastruktúra fejlesztési prioritásai, hasznosítás; Az országos zöldinfrastruktúra állapotértékelése; A zöldinfrastruktúra felmérés eredményei a településcsoportos mintaterületeken

Szerző: Kincses K., Kollányi L., Szilvácsku Zs., Szitár K., Tar Gy., Török K.

A Tájkarakter kutatás közigazgatási alkalmazási lehetőségei (műhelytalálkozó), 2020. október

Tájkarakter előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemek aktualitásai; A tájkarakter és a zöldinfrastruktúra kutatás közigazgatási alkalmazása; A tájkarakter kutatás országos és helyi módszertani eredményei; A tiszazugi mintaterület; A Gerecse tájkarakter-elemzése; A Tápió-vidék mintaterület; A helyi tájkarakter-elemzés mintaterületi tapasztalatai

Szerző: Boromissza Zs., Csorba P., Csőszi M., Jombach S., Kincses K., Kollányi L., Konkoly-Gyúró É., Szitár K., Tar Gy., Török K.

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2019. május

Tájkarakter előadások

Leírás: 2019.májusi rendezvény programja; A tájkarakter-rendszer eredményeinek beépülése a közigazgatás rendszerébe, döntési folyamatokba; A magyarországi tájkarkter-típusok kutatásának jelen állása; A tájkarakter-elemzés országos és helyi szintjének különbözőségei / a helyi szintű tájkarakter-egységek azonosítása, lehatárolása nemzetközi példák alapján ÉS A mintaterületi tájkarakter-vizsgálat tervezett lépései

Szerző: Konkoly-Gyúró Éva, Kincses Krisztina, Vaszócsik Vilja

Zöldinfrastruktúra műhelytalálkozó előadások 2019. április

Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: Meghívó; 1. Tar Gyula - A KEHOP-4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001. Projekt zöldinfrastruktúra projektelemének bemutatása; 2. Kincses Krisztina - Az Európai Táj Egyezmény és a Tájstratégia kapcsolódásai a Zöldinfrastruktúra projektelemhez; 3. Dr. Kollányi László - A hazai zöldinfrastruktúra tipológiája; 4. Szitár Katalin - A hazai zöldinfrastruktúra állapotértékelése; 5. Báthoriné Dr. Nagy Ildikó Réka - A hazai zöldinfrastruktúra alkalmazhatósága a településtervezésben

Szerző: Tar Gyula, Kincses Krisztina, Szitár Katalin, dr. Kollányi László, Báthoriné dr. Nagy Ildikó

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2019. február

Tájkarakter előadások

Leírás: Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport kapcsolódásai; Az országos léptékű tájkarakter módszertan kidolgozásának folyamata és eredményei; Természeti indikátorok a tájkarakter osztályozásban; Antropogén indikátorok; Indikátorcsoportok eredményeinek bemutatása - komplex indikátorok; Indikátor fejlesztés a KEHOP tájkarakter kutatáshoz, eredmények, percepcionális indikátorok; Az országos léptékű tájkarakter módszertan kidolgozásának eredményei és további lépései

Szerző: Kincses Krisztina, dr. Konkoly-Gyúró Éva, Schneller Krisztián, Illyés Zsuzsa, Vaszócsik Vilja, Kollányi László, Csőszi Mónika

Zöldinfrastruktúra műhelytalálkozó előadások 2018. november

Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: Műhelytalálkozó program; Prospektus; 1. Pádárné dr. Török Éva – A KEHOP központi projekt és a zöldinfrastruktúra munkacsoport munkája; 2. Tar Gyula – EU-s kapcsolódások, keretek - Biodiverzitás Stratégia 2020; 3. Hajdu Klára - Finanszírozás a 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetésben; 4. Cserneczky Tamás – Fejlesztési lehetőségek a települési zöldfelület-gazdálkodásban; 5. Tatai Zsombor – Budapest zöldinfrastruktúra stratégiája; 6. Dr. Lehoczki Róbert – Az ökoszisztéma alaptérkép és tematikus rétegeinek bemutatása; 7. Kollányi László – Fejlesztési jó gyakorlatok országos és regionális léptékben; 8. Báthoryné Dr. Nagy Ildikó Réka – Fejlesztési jógyakorlatok települési léptékben; 9. Dr. Török Katalin – Restaurációs szempontok a zöldinfrastruktúra-fejlesztésben

Szerző: Pádárné Török Éva, Tar Gyula, Hajdú Klára, Cserneczky Tamás, Tatai Zsombor, Lehoczki Róbert, Kollányi László, Báthoryné Nagy Ildikó Réka, Török Katalin

Tájkarakter műhelytalálkozó előadások 2018. október

Tájkarakter előadások

Leírás: Tájkarakter műhelytalálkozó programja; 1. Pádárné Török Éva: Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása; 2. Kincses Krisztina: A tájkarakter projektelem nemzetközi és hazai szakpolitikai kerete

Szerző: Pádárné Török Éva, Kincses Krisztina