Tevékenységeink

Projekt / Tevékenységeink
A biológiai sokféleség védelmét Magyarország az Európai Uniós törekvésekkel összhangban álló komplex intézkedési rendszerrel támogatja, mely megköveteli az erőforrások hosszú távú megőrzése mellett a klímaváltozásból következő kihívásokhoz való alkalmazkodást is. Mivel a természeti erőforrások sok esetben csak a hosszú távú közösségi érdekek mentén védhetőek a rövidtávú érdekekkel szemben, a folyamat koordinálását a közérdeket képviselő államigazgatásban szükséges felvállalni, a civil szereplőket és szakértői csoportokat is bevonva. 
A KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001. projektben olyan fejlesztési elemeket kidolgozására került sor, amelyek erősítik a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez. A projekt fő célja az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 magyarországi megvalósítását meghatározó, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájában [28/2015. (VI. 17.) OGY határozat] foglalt feladatok végrehajtásának támogatása.

Ennek jegyében négy külön projektelemként kezelhető tématerületre épülnek az összekapcsolódó és egymásra épülő fejlesztések:

1.    NATURA fejlesztési elem: A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése
2.   ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK fejlesztési elem: Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és -értékelés

3.    TÁJKARAKTER fejlesztési elem: Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása
4.   ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elem: A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása