Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2021-2027

Natura / Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2021-2027

2021. április 15-én Magyarország benyújtotta az Európai Bizottság részére a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervet (Prioritised Action Framework for Natura 2000, PAF), lefektetve ezzel a következő többéves pénzügyi időszakban megvalósítandó természetvédelmi fejlesztések főbb irányait. 

A hazai Natura 2000 hálózat és a hazánkban előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése egyszerre nemzeti érdek és uniós tagállami feladat, amellyel az ország természeti tőkéjének fenntartásán és gyarapításán túl az Európai Unió természetvédelmi célkitűzéseinek és vállalásainak teljesítéséhez is hozzájárulunk. Ezzel összhangban a Natura 2000-rel kapcsolatos feladatok finanszírozásában, a hazai költségvetési források mellett, hagyományosan fontos szerep jut az Európai Unió támogatási programjai keretében biztosított forrásoknak.

EU csatlakozásunk óta közel 300 uniós társfinanszírozású természetvédelmi fejlesztést indítottunk el és valósítottunk meg, e beruházásokkal gondoskodva a leromlott állapotú élőhelyek helyreállításáról, valamint fejlesztve a természeti értékek és területek kezelését, bemutatását, őrzését és állapotuk nyomon követését biztosító infrastruktúrát. A közvetlen területi hatásokkal bíró projektek – élőhely-rekonstrukciók, fajmegőrzési beavatkozások stb. – célterületei együttesen meghaladják a 200 000 hektárt.

A Natura 2000 hálózat finanszírozásához szükséges európai uniós források biztosítása integrált megközelítésben történik: a tagállamok által azonosított intézkedések megvalósításához nem egy e célra létrehozott Natura 2000 alap nyújt forrásokat, hanem az egyes EU szakpolitikák (regionális fejlesztés, vidékfejlesztés, kutatás-fejlesztés stb.) célkitűzéseit szolgáló uniós alapok együttesen biztosítják, minden esetben igazodva az adott alap általános célkitűzéseihez. Így részletes tagállami szintű tervezést igényel, hogy melyik alap (tagállami fejlesztési program) mely Natura 2000 intézkedések megvalósításához nyújt forrásokat, a tervezés eredményeként előálló finanszírozási keret pedig tagállamonként változik.

Az európai uniós társfinanszírozás jogi alapját az Élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) 8. cikke teremti meg, a fentebb leírt integrált megközelítést követve. Az irányelv alapján a 2021-2027 közötti  pénzügyi időszakra történő felkészülés keretében az Európai Bizottság valamennyi tagállam részére Natura 2000 priorizált intézkedési tervek összeállítását irányozta elő, a Natura 2000 hálózattal és a közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzésével összefüggő fejlesztések európai uniós finanszírozásának szakmai megalapozásaként. Az intézkedési terv áttekintést ad a Natura 2000 hálózat és a vadon élő közösségi jelentőségű fajok és természetes élőhelyek megőrzését célzó legszükségesebb intézkedésekről, meghatározza ezek finanszírozási igényeit, és a megfelelő uniós finanszírozási programokhoz, forrásokhoz kapcsolja őket. A tervben azonosított intézkedések és finanszírozási igények a 2021-2027 közötti időszakra szóló, jelenleg is zajló fejlesztéspolitikai tervezés fontos szakmai bemenetei, ugyanakkor nem helyettesítik a tagállami szintű fejlesztéspolitikai döntéseket, így különösen az egyes finanszírozási alapok felhasználását és a szakterületek közötti forrásmegosztást.

A hazai társadalmi szereplőkkel egyeztetett, és az Európai Bizottság észrevételei mentén kiegészített végleges Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv ITT érhető el.