Céljaink

Projekt / Céljaink
Az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 magyarországi megvalósítását meghatározó projekt céljait az alábbiakban foglaljuk össze:

1.    Állapotfelmérés, helyzetértékelés

A projekt célrendszerének egyik fő pilléreként szeretnénk meghatározni természeti tőkénk aktuális állapotát, gazdasági-társadalmi értékét. A cél megvalósulását szolgáló tevékenységek a különböző célcsoportok sajátosságaihoz igazodva szolgálják ki azok információigényét, többek között megalapozva az ágazati stratégiai tervezés további lépéseit. E célcsoportok közé soroljuk a döntéshozókat, szakpolitikai tervezőket és stratégia-alkotókat, de a szélesebb szakmai közönséget is.

Az állapotfelmérés és helyzetértékelés keretében elért eredmények alapot szolgáltatnak a következő átfogó célkitűzés tevékenységeinek megvalósításához, így a 2021-2027 közötti időszakra tervezett fejlesztésekhez is.

2.    A hosszú távú megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése

A hosszú távú megőrzést szolgáló eszközrendszer bővítése olyan új, innovatív eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók, adatbázisok stb. – kidolgozását jelenti, amelyek segítségével megerősíthetjük, ill. új elemekkel gazdagíthatjuk az ágazati-ágazatközi döntéshozatal alapjait. Legtöbb tevékenységünk e célkitűzés alá sorolható.

3.    Bevonás, részvétel, szemléletformálás

A projekt a részvételi tervezés eszközeinek alkalmazásával valósul meg, amely lehetővé teszi az érintett szakmai és döntéshozói csoportok folyamatos bevonását. A szakmai eredményekkel kapcsolatos szakmai konszenzus megteremtésén túl hangsúlyos az érintett társadalmi szereplők tájékoztatása, szemléletformálása. A célkitűzés azt az alapvető megközelítést jelzi, amellyel a projekt egyes beavatkozásai megvalósulnak, a mögötte meghúzódó tevékenységek egy teljes projekten végigvonuló, célcsoportok szerint differenciált részvételi mechanizmus elemei.
Az elérendő konkrét célokat és ütemezésüket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Elérendő cél
Célelérés dátuma
A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének országos értékeléséhez kitöltött jelentési adatlapok összeállítása
2019. március
Fészkelő madárfajok (218 faj) adatlapjainak elkészítése az EU madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti tagállami jelentéshez, madárfajok országos elterjedési térképének összeállítása 2013-2018 időszakra aktualizált adatokkal
2019. április
Legalább 1:50.000 méretarányban elkészített országos ökoszisztéma térkép elkészítése
2019. június
Országos ökoszisztéma állapottérkép és térinformatikai adatbázis összeállítása
2019. június
Felülvizsgált és újonnan kidolgozott fajmegőrzési tervek összeállítása
2019. december
Madárfajokat veszélyeztető elektromos szabadvezetékek aktualizált országos térinformatikai adatbázisának elkészítése
2019. december
Országos zöldinfrastruktúra digitális térképi adatbázisának elkészítése
2019. december
Fészkelő terület tekintetében javuló adatminőséget elért fészkelő közösségi jelentőségű madárfajok arányának javulása
2019. december
A közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra vonatkozó térinformatikai alapú biotikai adatbázisok összeállítása

2020. március
Magyarország Madáratlaszának elkészítése
2020. december
Ökoszisztéma-szolgáltatások szintézis tanulmány elkészítése
2020. december
Tájkarakter-egységek országos térinformatikai adatbázisának elkészítése
2020. december
Módszertani útmutató összeállítása a helyi tájkarakter-területek lehatárolásához, ill. ezek védelmi, kezelési és fejlesztési irányelveinek kidolgozásához
2020. december
Helyi tájkarakter-egységek leíró és térinformatikai adatbázisának összeállítása mintaterületeken
2020. december
Módszertani útmutató kidolgozása az országos tájkarakter-területek lehatárolásához, leírásához, a tájkarakter vizsgálatához, értékeléséhez, minőségi célállapot és fejlesztési, kezelési célkitűzések megállapításához
2020. december
Országos Tájkarakter Tudástár kialakítása
2020. december
Tájkarakter-típus Határozó összeállítása
2020. december
Országos Zöldinfrastruktúra-fejlesztési Terv és az országos restaurációs célterületek térképi adatbázisának elkészítése
2020. december
Zöldinfrastruktúra Kézikönyv kidolgozása
2020. december