Fajmegőrzési tervek

Natura / Fajmegőrzési tervek
A projekt NATURA fejlesztési elemének keretében összesen 18 fenntartási terv készül új (8 db), vagy felülvizsgált (10 db). A készülő tervekben az egyes fajok, illetve fajpárok szakértői jellemzik a hazai állományokat és bemutatják a konkrét javasolt természetvédelmi célú beavatkozásokat, terepi intézkedéseket.
 
Az érintett fajok:
 
kategória faj magyar neve faj tudományos neve
felülvizsgálat rigópohár Cypripaedium calceolus
felülvizsgálat atracélcincér Pilemia tigrina*
felülvizsgálat ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus
felülvizsgálat Anker-araszoló Erannis ankeraria*
felülvizsgálat díszes tarkalepke Hypodryas maturna*
felülvizsgálat villányi télibagoly Polymixis rufocincta isolata
felülvizsgálat haragos sikló Coluber caspius
felülvizsgálat északi pocok Microtus oeconomus mehelyi
felülvizsgálat farkas Canis lupus
kategória faj magyar neve faj tudományos neve
új illatos csengettyűvirág Adenophora liliifolia
új adriai sallangvirág  Himantoglossum adriaticum
új janka-sallangvirág  Himantoglossum jankea
új remetebogár Osmoderma eremita complex*
új lápi tarkalepke Euphydrias aurinia*
új sötét és vérfű hangyaboglárka Maculinea sp.*
új elevenszülő gyík Zootoca vivipara pannonica
új cigány és barátréce Aythya nyroca /A. ferina
új óriás koraidenevér Nyctalus lasiopterus

* a projekt felmérésekkel is érintett célfajai