Eredmények

Az Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem főbb eredményeit az alábbiakban részletezzük:

- Elkészült az Ökoszisztéma-alaptérkép, mely országos szintű felszínborítási térképként alapját képezi az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének, de egyben a nagyközönség számára ingyenesen hozzáférhető és nagyfelbontású országos felszínborítási térképként felhasználható a projekt céljain túlmutató feladatokra is.

- Az ökoszisztémák állapotának általános indikátorai módszertani fejlesztéseire épülve az elérhető adatok feldolgozásával elkészültek Magyarország ökoszisztémáinak állapottérképei, az eredmények elérhetőek a dokumentumok között, vagy letölthetőek innen.

- Szintén a projekt előkészítése során, a 3 fő csoportból összesen 12 ökoszisztéma-szolgáltatást választottak ki a szakértők. Ezek értékelését 6 szakértői munkacsoportban végzik a kaszkádrendszer különböző szintjein és különböző indikátorok mentén. Az egyes munkacsoportok tematikusan szerveződtek egy, vagy több szolgáltatás köré. Az értékelések mélysége az egyes szolgáltatások tekintetében eltérő, a hozzáférhető adatok minősége és léptéke, valamint a koncepcionális kihívások miatt.
A jelenlegi munka az egyes szakértői munkacsoportokban némileg eltérően, a kaszkádrendszer 3. szintjéig jutottak (ténylegesen igénybe vett szolgáltatások), de ezekkel párhuzamosan a 4. szint (jóllét fenntartása vagy növelése) értékelése is megkezdődött. Az elkészült tanulmányok elérhetőek a dokumentumok között, vagy letölthetőek innen.
 
- Egy-egy szolgáltatás értékelésének és térképezésének módszertanát mutatják be a Szakértői Munkacsoportok tanulmányai. A valóságban azonban az ökoszisztémák egyszerre több szolgáltatást is nyújtanak, azaz multifuncionálisak. A projektelem keretein belül többféle megközelítéssel készültek szintézis-elemzések, amelyek célja elsősorban a szolgáltatások közötti bonyolult kapcsolatrendszer feltárása volt. A munka során különböző módszerrel elkészültek az ökoszisztémák multifunkcionalitását mutató elemzések és térképek. A térkép 14 szolgáltatás-értékelés térkép eredményeire épül, és megmutatja, hogy az adott terület ökoszisztémái hány ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak jó minőségben. Minden ökoszisztémára jellemző, hogy egyes szolgáltatásokat jobb minőségben és nagyobb mennyiségben tud szolgáltatni, mint másokat (szinergiák és trade-off-ok). Ezek vizsgálatát és elemzését is megkezdték a kutatók.

A szintézis tanulmány tartalmazza a módszertani fejlesztéseket, az elemzéseket és az eredményeket és térképeket. A tanulmány megtalálható a letölthető anyagok menüpont alatt, de letölthető a borítóra kattintva is.
 

Szintézis-elemzés
 
- Az eredményekre építve gazdasági értékeléseket is végeztek három ökoszisztéma-szolgáltatás esetében. A projektelem keretében két szabályozó és fenntartó, valamint egy kulturális szolgáltatásra vonatkozóan dolgoztak ki a kutatók javaslatokat a közgazdasági értékelés lehetséges módszereire. Ennek megfelelően az éghajlat-szabályozás, az árvízi kockázat csökkentése, valamint a rekreáció ökoszisztéma-szolgáltatások pénzbeli értékelését végezték el. A tanulmány megtalálható a letölthető anyagok menüpont alatt, de letölthető a borítóra kattintva is.
 
A közgazdasági értékelés tanulmány borítója
 
- A projekt megvalósítása során jövőkép-elemzést is készítettünk. A jövőkép-építés és értékelés egy társadalomtudományos módszerekre alapozott interdiszciplináris folyamat, tulajdonképpen egy döntés-támogató eszköz: segítségével előrevetíthetők a társadalmi és környezeti változások, amelyek a jövőben befolyásolják az emberi jóllétet. Öt jövőbeli forgatókönyv archetípus hazai, országos szintű adaptálása, ezekhez kapcsolódó részletes leírások készültek el, amelyek magukba foglalják az ökoszisztéma-szolgáltatások becsült fő tendenciáit. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy hogyan alapozza meg jóllétünket az ökoszisztémák állapota és nyújtott szolgáltatásaik mennyisége és minősége. Számos eredmény alapvető bemenő adatot jelentett a projektelemen belül az egymásra épülő feladatoknál, valamint a Zöldinfrastruktúra elem számára.
A tanulmány megtalálható a letölthető anyagok menüpont alatt, de letölthető a borítóra kattintva is.
 
 
Jövőképelemzés borító
 
- A projekt keretében elkészült az ökoszisztémák hosszútávú védelmét szolgáló jogi és gazdasági eszközök elemzése munka keretében "Az ökoszisztémák védelmét és összvagyonkénti megjeleníthetőségét támogató jogi keretrendszer" c. dokumentum. A tanulmány célja, hogy az ökoszisztémákra és szolgáltatásaikra vonatkozó jogi keretet vizsgálja abból a szempontból, hogy az miként befolyásolja az ökoszisztémák és ezen keresztül szolgáltatásaik védelmét, összvagyonkénti megjeleníthetőségét. A tanulmány megtalálható a letölthető anyagok menüpont alatt, de letölthető a borítóra kattintva is.
 

- A szemléletformálási, ismeretterjesztési feladatok az ökoszisztéma-szolgáltatások, „a természet ajándékai” fogalmának lakossággal való megismertetésére és a megőrzés fontosságának megértetésére irányulnak. E célok megvalósításaként változatos, iskoláskorúaknak, illetve felnőtteknek szóló, a fenti fogalmakat és konkrét ökoszisztéma-szolgáltatásokat körüljáró játékokat, feladatlapokat fejlesztettek ki a projekt munkatársai. A kidolgozott eszközökkel számos „zöld” rendezvényen képviselték a fejlesztési elemet a lakosság körében, valamint egy sikeres rajzpályázatot is szerveztek 2019. év folyamán. A szemléletformálási tevékenység várhatóan a projekt végéig folytatódik.
 
A projekt végén, 2021. november 30-án és december 1-jén tarott zárórendezvényen megtörtént az öt éves projekt fő eredményeinek bemutatása.
 
A projektelemmel kapcsolatos kérdéseit az okoszisztemaszolgaltatasok@termeszetem.hu e-mail címre várjuk.
 

Letölthető anyagok:

Ökoszisztéma-alaptérkép
 • Az Ökoszisztéma-alaptérkép tematikus minőségellenőrzése - letöltés
 • „LOOK AND FEEL” validáció háttéranyag és módszertan (6.1 melléklet) - letöltés
Ökoszisztéma-alaptérkép dokumentáció - letöltés
 • Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell kialakítása
 • Az Ökoszisztéma-alaptérkép kialakításánál felhasznált MePAR Felszínborítási adatbázis kategóriáinak „Tartalmaz /Kizárt” listája (8.2 függelék)
 • Az Ökoszisztéma-alaptérkép kategóriarendszere
Előkészítő év

Az előkészítő év eredményeinek dokumentációja az alábbi linken tölthető le.
 • Az előkészítő év eredményei (összefoglaló)
 • 1.1 Az ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK projektelem koncepcionális és módszertani keretei röviden
 • 1.2 Az ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK projektelem koncepcionális és módszertani keretdokumentuma
 • 2. Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell (metaadatbázis, kategóriarendszer, adatmodell és a térképezési módszertan alapjai)
 • 3. Érintett elemzés
 • 4. Részvételi stratégia
 • 5. Szakirodalmi áttekintés
 • 6. A bevonási gyakorlatra fókuszáló nemzetközi jó példák és jó gyakorlatok összegyűjtése
 • 7. Az értékelésre javasolt ökoszisztéma-szolgáltatások előzetes listája
 • 8. Az ökoszisztéma-szolgáltatások priorizálása és a priorizálás eredményei
 • 9.1 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve
 • 9.2 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve 1. melléklet
 • 9.3 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve 2. melléklet
 • 10. Az ökoszisztéma-állapot térképezés részletes munkaterve - megvalósítási szakasz
 • 11. A jólléti dimenziók meghatározása
 • 12. Az ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi-gazdasági értékelési módszertani menüje
 • 13. A jövőképalkotó műhelyek munkaterve
 • 14. A megvalósítási szakasz munkatervének főbb elemei