Helyi léptékű / kistáj szintű tájkarakter projekt eredmények

Tájkarakter / Helyi léptékű / kistáj szintű tájkarakter projekt eredmények
A tájkarakter kutatás során kialakított kategóriarendszert és nevezéktant nagy vonalaiban véglegesnek tekintjük, a konkrét országos léptékű lehatárolás ugyanakkor csak indikatív lehet. Ennek elsődleges oka, hogy országos léptékben nem lehetséges a percepcionális – az ott élők által képviselt - szubjektív tényezők elemzése. Szintén csak helyi-térségi léptékben, a helyi közösségek aktív bevonásával és értékelési szempontjaik figyelembe vételével határozhatóak meg a minőségi célkitűzések és a részletes kezelési-védelmi-fejlesztési irányelvek is. Ezt a helyi szintű elemzést a KEHOP I. projekt keretében 4 mintaterületen (Gerecse, Tápió-vidék, Tiszazug, Sopron-Fertő) végezték el a kutatók.
 
A helyi/kistáj szintű vizsgálatok eredményei az alábbi szakmai dokumentumokban tanulmányozhatóak.
Tájkarakter Tudástár IV. kötet Helyi és kistáj szintű tájkarakter-egységek bemutatása példák alapján.
Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása... - Sopron-Fertő mintaterület Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása, valamint a tájkarakter-területek védelmi, kezelési és fejlesztési javaslatai a Sopron-Fertő mintaterületen.
Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása... - Gerecse mintaterület Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása, valamint a tájkarakter-területek védelmi, kezelési és fejlesztési javaslatai a Gerecse mintaterületen.
Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása... - Tápió mintaterület Kistáj szintű tájkarakter-típusok és tájkarakter-területek azonosítása, lehatárolása és leírása, valamint a tájkarakter-területek védelmi, kezelési és fejlesztési javaslatai a Tápió mintaterületen.