Települési és térségi léptékű zöldinfrastruktúra projekt eredmények

Zöldinfrastruktúra / Települési és térségi léptékű zöldinfrastruktúra projekt eredmények
A települési szintű zöldinfrastruktúra vizsgálata során az országosnál jóval részletesebb lehatárolás vált lehetségessé távérzékelési adatok kiértékelésével. Ehhez kapcsolódóan 6 mintaterületen (Budapest XI.-XXII. kerület, Budaörs, Debrecen, Szeged; Tardos, Tápiószentmárton) különböző automatizált és terepi zöldfelületi állapotértékelést és a településszegélyek vizsgálatát végezték el a kutatók, de sor került városi önkormányzati fórumokra is.
 
Fontos szempontként szükséges figyelembe venni, hogy a városon belüli élőhelyek is értékesek, de a mesterséges környezetben található ökoszisztéma más skálán, más módszerek alapján értékelhető, mint a természetes környezetben lévő. A városi zöldinfrastruktúra kapcsán is kiemelten jelennek meg a biodiverzitás szempontjai.
 
A térségi szintű, településcsoportos elemzéseket négy mintaterületen (Tápió, Gerecse, Budaörsi-medence, Fertő-Hanság) végezték el a kutatók. Ennek során térségi ZI fejlesztési mintatervek is készültek a helyi érintettek bevonásával.
 
A 2021-ben végéhez érkezett kutatási folyamat térségi és helyi szintű eredményeit összefoglalóan egy szakmai kiadványban, bővebben pedig egy kutatási jelentésben foglaltuk össze.

 

 

Települési zöldinfrastruktúra kutatási összefoglaló A települési ZI elemeinek meghatározására, állapotértékelésére szolgáló módszertan bemutatása, a települési ZI kategóriáinak leírása. Belterületi mintaterületi kutatás részletes eredményei.
Zöldinfrastruktúra városi és térségi léptékben. Módszertani útmutató mintaterületi elemzések alapján Szakmai kiadvány, amely összefoglalja a projekt során kidolgozott térségi és települési (belterületi) léptékű módszertani fejlesztéseket