A projektről röviden

Projekt / A projektről röviden

KEHOP-4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001. projekt

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Céljaink

A biológiai sokféleség csökkenése, az állat- és növényfajok eltűnése, a természetes élőhelyek leromlása világszerte és hazánkban is egyre súlyosabb mértékű. Mivel a gazdasági növekedés jelentős mértékben támaszkodik a természeti erőforrások minél hatékonyabb kiaknázására, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása – mely végső soron földi létünk alapja – csak jól szervezett, összehangolt intézkedésekkel érhető el. A beavatkozáshoz nélkülözhetetlen az ökológiai rendszer mélyebb ismerete, természeti tőkénk térbeli eloszlásának feltérképezése, tudásbázisunk fejlesztése.

Fenti célok elérése – valamint a hatályos nemzetközi egyezményekben és irányelvekben vállalt kötelezettségeink teljesítése - érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (jogutódja az Agrárminisztérium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával 2016-ban egy átfogó országos programot indított.

Eredményeink szilár, tudományos igényességgel kialakított alapot biztosítanak a természeti állapot változását előidéző, különböző léptékű döntések meghozatalához, a biológiai sokféleség rendszerszintű megerősödítéséhez. A projekt négy fejlesztési eleme egymással szorosan összefüggő feladatokat foglal magában, melyek sikeres végrehajtásától azt várjuk, hogy a természeti értékek és rendszerek állapotára közvetlen hatást gyakorló ágazati tevékenységek (természetvédelem, mező- és erdőgazdálkodás, területi tervezés stb.) megalapozott, naprakész természeti információk alapján és költséghatékonyan biztosítják a természeti sokféleség megőrzését. 
Projekt alapinformációk

Projektazonosító
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001
Projekt címe  A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
Projekt forráskerete
1 063 210 905Ft

A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében
Kedvezményezett konzorciumvezető Agrárminisztérium (jogelődje a Földművelésügyi Minisztérium)
Konzorciumi partnerek
Ökológiai Kutatóközpont

Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

AKI Agrárközgazdasági Kutatóintézet Nonprofit Kft.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
A projektfejlesztés és megvalósítás időtávja
Projektfejlesztés, előkészítés: 2016. október 1 – 2017. szeptember 30.

Megvalósítás: 2017. október 1 – 2022. május 31.
Általános célkitűzések
1. Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-     társadalmi értékének meghatározása

2. A megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása

3. Az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők       szemléletformálása

4. Nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése