Natura módszertani útmutató (élőhelyek)

Natura / Natura módszertani útmutató (élőhelyek)

A kézikönyv pdf fájlját ITT töltheti le.

 

Élőhely kódja - Élőhely megnevezése
1530 - * Pannon szikesek
2340 - * Mészkerülő ezüstperjések
3130 - Törpekákás iszapnövényzet
3150 - Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
3160 - Láptavak
3260 - Patakok hínárja 
3270 - Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet
4030 - Száraz fenyérek, csarabosok
40A0 - * Kontinentális cserjések
5130 - Borókásodó szárazgyepek
6110 - * Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet
6190 - Pannon sziklagyepek
6210 - Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
6230 - * Fajgazdag szőrfűgyepek
6240 - * Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 
6250 - * Síksági pannon löszsztyeppek
6260 - * Pannon homoki gyepek
6410 - Kékperjés láprétek
6430 - Üde, tápanyaggazdag magaskórósok
6440 - Ártéri mocsárrétek
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek
6520 - Hegyi kaszálórétek
7110 - * Dagadólápok
7140 - Tőzegmohás lápok és ingólápok
7210 - * Télisásosok
7220 - * Mésztufás források
7230 - Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
8150 - Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet
8160 - * Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet +
8210 - Mészkedvelő sziklanövényzet
8220 - Mészkerülő sziklanövényzet
8230 - Pionír, mészkerülő sziklanövényzet
9110 - Mészkerülő bükkösök
9130 - Szubmontán és montán bükkösök
9150 - Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők
9180 - * Törmeléklejtő- és szurdokerdők
91E0 - * Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők
91F0 - Keményfás ligeterdők
91G0 - * Pannon gyertyános tölgyesek
91H0 - * Pannon molyhos tölgyesek
91I0 - * Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek
91K0 - Illír bükkösök
91L0 - Illír gyertyános-tölgyesek
91M0 - Pannon cseres-tölgyesek
91N0 - * Pannon-homoki borókás-nyársasok