Vizsgált fajok

Natura / Vizsgált fajok
A NATURA fejlesztési elem keretében 82 madárfaj és 25 egyéb állatfaj terepi felmérésére és kutatására kerül sor elterjedés, állománynagyság, ökológiai igények és módszertani fejlesztések tekintetében.

Fajnév Tudományos név
sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis
hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana
harántfogú törpecsiga Vertigo angustior
lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis
magyar tarsza Isophya costata
Stysi tarsza Isophya stysi
eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius
szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis
kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus
* remetebogár Osmoderma eremita
kék pattanóbogár Limoniscus violanceus
ráncos gyászbogár Probaticus subrugosus
atracélcincér Pilemia tigrina
sztyeplepke Paracossulus thrips
Anker-araszoló Erannis ankeraria
sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous
vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius
lápi tarkalepke Euphydryas aurinia
díszes tarkalepke Hypodryas maturna
keleti lápibagoly Arytrura musculus
magyar színjátszólepke Apatura metis
sápadt szemeslepke Lopinga achine
nagyfoltú hangyaboglárka Maculinea arion
lápi póc Umbra krameri
molnárgörény Mustela eversmannii

* Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű faj

Madarak

Fajnév Tudományos név
nyári lúd Anser anser
kendermagos réce Anas strepera
csörgő réce Anas crecca
nyílfarkú réce Anas acuta
böjti réce Anas querquedula
kanalas réce Anas clypeata
üstökösréce Netta rufina
barátréce Aythya ferina
cigányréce Aythya nyroca
kontyos réce Aythya fuligula
császármadár Bonasa bonasia
fogoly Perdix perdix
fürj Coturnix coturnix
kis vöcsök Tachybaptus ruficollis
búbos vöcsök Podiceps cristatus
vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena
feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis
bölömbika Botaurus stellaris
törpegém Ixobrychus minutus
darázsölyv Pernis apivorus
barna kánya Milvus migrans
barna rétihéja Circus aeruginosus
hamvas rétihéja Circus pygargus
héja Accipiter gentilis
karvaly Accipiter nisus
egerészölyv Buteo buteo
vörös vércse Falco tinnunculus
kabasólyom Falco subbuteo
guvat Rallus aquaticus
pettyes vízicsibe Porzana porzana
kis vízicsibe Porzana parva
haris Crex crex
vízityúk Gallinula chloropus
szárcsa Fulica atra
ugartyúk Burhinus oedicnemus
kis lile Charadrius dubius
bíbic Vanellus vanellus
sárszalonka Gallinago gallinago
erdei szalonka Scolopax rusticola
nagy goda Limosa limosa
nagy póling Numenius arquata
piroslábú cankó Tringa totanus
kék galamb Columba oenas
vadgerle Streptopelia turtur
füleskuvik Otus scops
erdei fülesbagoly Asio otus
lappantyú Caprimulgus europaeus
jégmadár Alcedo atthis
gyurgyalag Merops apiaster
búbosbanka Upupa epops
hamvas küllő Picus canus
fekete harkály Dryocopus martius
közép fakopáncs Dendrocopos medius
fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos
kis fakopáncs Dendrocopos minor
erdei pacsirta Lullula arborea
partifecske Riparia riparia
parlagi pityer Anthus campestris
hegyi billegető Motacilla cinerea
kékbegy Luscinia svecica
kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus
rozsdás csuk Saxicola rubetra
hantmadár Oenanthe oenanthe
léprigó Turdus viscivorus
réti tücsökmadár Locustella naevia
berki tücsökmadár Locustella fluviatilis
halvány geze Hippolais pallida
fülemülesitke Acrocephalus melanopogon
kerti geze Hippolais icterina
karvalyposzáta Sylvia nisoria
kerti poszáta Sylvia borin
kis légykapó Ficedula parva
örvös légykapó Ficedula albicollis
barkóscinege Panurus biarmicus
függőcinege Remiz pendulinus
kis őrgébics Lanius minor
nagy őrgébics Lanius excubitor
tövisszúró gébics Lanius collurio
csóka Corvus monedula
holló Corvus corax
bajszos sármány Emberiza cia
sordély Miliaria calandra
A későbbiekben törekszünk a vizsgált fajok bemutatására is rövid összefoglaló cikkek keretében.