Letölthető anyagok

Tájkarakter-elemzés Magyarországon, szakmai összefoglaló és módszertani útmutató

Háttértanulmányok

Szerző: Dr. Konkoly-Gyuró Éva, Vaszócsik Vilja, Sain Mátyás, Dr. Csorba Péter, Csőszi Mónika

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok

Háttértanulmányok

Leírás: Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása II. kötet

Szerző: dr. Kollányi L., Máté K., Mezősné dr. Szilágyi K., Báthoryné dr. Nagy I., dr Török K., dr. Csecserits A., Szitár K. Tóth P.

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése I.kötet

Háttértanulmányok

Leírás: A projekt egyik konkrét feladata "A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása", jelen tanulmány e projektelem megalapozását szolgálja.

Szerző: dr. Kollányi L., Máté K., Mezősné dr. Sz. K., Ádám Sz., Árgay Z., Csőszi M., Géczi O., Kincses K., Pádárné dr. T. É., dr. Konkoly-Gyúró É., dr. Török K. et al.

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése

Háttértanulmányok

Leírás: A tájak komplex, térségi környezeti rendszerek, amelyekben a természeti és az antropogén alkotóelemek egy magasabb szerveződési szintet képviselő együttese jelenik meg. A tájkarakter elemzéssel nem az alkotóelemeket külön-külön vizsgáljuk, hanem sajátos együttesüket, azaz a természet és az ember kölcsönhatása által létrehozott entitások lenyomatának jellemzőit ragadjuk meg.

Szerző: Pádárné Török É., Kincses K., Csőszi M., dr. Konkoly-Gyúró É., dr. Tirászi Á., Balázs P., dr. Kollányi L., Máté K., dr. Csorba P.

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása

Háttértanulmányok

Leírás: A hazai tájak tájkarakter alapú tipizálása, értékelése, a minőségi célállapot elérését biztosító kezelési javaslatok meghatározása számtalan ponton kapcsolódik a hazai és nemzetközi tervezési és szabályozási rendszerhez, hiszen összefügg a környezeti, a társadalmi és gazdasági folyamatok több területével. Jelen dokumentumban a közvetlenül vagy közvetve releváns dokumentumok közül azokat emeljük ki, amelyek szorosabban kapcsolódnak a projekt feladatköréhez, vagy jelentőségüknél fogva érdemesnek tartottuk az összefüggésekre, vagy azok hiányára rámutatni.

Szerző: Vaszócsik V., Faragóné Huszár Sz., Göncz A., Hamar J., Sain M., Sárdi A., Árgay Z., Csőszi M., dr. Grónás T., Kincses K., Pádárné T. É., dr. Podmaniczky L., Tóth P.