Országos léptékű tájkarakter projekt eredmények

Tájkarakter / Országos léptékű tájkarakter projekt eredmények
A TÁJKARAKTER kutatás céljául tűztük ki, hogy a korábbi, a tájkép védelemét kiemelő szemléletet felváltva tudományosan is megalapozzuk a természet védeleméről szóló törvényben már nevesített tájkaraktert alapul vevő tájvédelem kereteit. A tájak karakter alapú számbavétele és értékelése az Európa Tanács Táj Egyezményéhez történt csatlakozásunkból is fakadó kötelezettségünk volt. A fejlesztési elem kidolgozásakor meghatározó szempont volt, hogy a közigazgatás keretein belül keletkező adatszolgáltatási és hatósági véleményezési feladatokhoz megfelelő szakmai hátteret biztosítsunk.
 
A kutatás folyamata az országos léptékű elemzéssel indult, amelynek során meghatározásra kerültek azok a lehatároló és leíró indikátorok, valamint definiálásra kerültek az alapfogalmak, amelyek szükségesek voltak a tájkarakter egységek azonosításához és lehatárolásához. A tájak jellegzetességeit, karakterét meghatározó tényezők és kapcsolatrendszerük elemzésén keresztül meghatározásra kerültek azok a tájkarakter-típusok, amelyek az ország több pontján is megtalálhatóak, és mindenütt ugyanazokat a főbb jellegzetességeket, kulcsjellemzőket hordozzák.

A típusok képzésével párhuzamosan, azok jellegzetes mintázata, kombinációi alapján a kutatók javaslatot tettek a jelenlegi földrajzi középtájak léptékének nagyjából megfelelő tájkarakter-területek lehatárolására is. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében ezek a tájkarakter területek egyedi helynevet kaptak. A térképezési feladatokhoz a kutatók meglévő térinformatikai adatbázisokat használtak, a munka során az automatizált térinformatikai módszerek és a konszenzusos kutatói döntések egyaránt szerepet kaptak.

 

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet
A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet
Tájkarakter Határozó - Tájmonitoring útmutató Összefoglaló az országos és helyi léptékű tájkarakter elemzés módszertanáról, továbbá a tájkarakter értékelés mintaterületi gyakorlatban kipróbált lehetőségeiről.
Tájkarakter Határozó - Melléklet: Tájkarakter területek leíró indikátorai A tájkarakter-területek leíró indikátorainak részletes bemutatása, a Tájkarakter Határozó Mellékleteként.
Tájkarakter Tudástár I. kötet Országos tájkarakter-egységek azonosításának módszertani leírása, országos tájkarakter-típusok bemutatása.
Tájkarakter Tudástár II. kötet

Országos tájkarakter-területek lehatároló és leíró indikátorainak részletes bemutatása.

 

Tájkarakter Tudástár III. kötet

Országos tájkarakter-területek leírása.

Az Országos Tájkarakter Tudástár III. kötetének részeként az egyes tájkarakter-területek leírása külön pdf dokumentumokban böngészhető.

A kiválasztott tájkarakter-terület leírása a táblázat alatti, megfelelő pdf fájl letöltését követően tekinthető meg.

Tájkarakter: Tájaink arculata - A tájak jellegéről mindenkinek

Általános, szemléletformálási célú kiadvány

Tájkarakter-elemzés Magyarországon - Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató

Szakmai módszertani kiadvány

 
 
 
További letölthető dokumentumok: