Elérhetőek az Ökoszisztéma-szolgáltatások (NÖSZTÉP) projektelem zárókonferencia előadásai

A kétnapos szakmai konferencia előadásai hozzáférhetők az érdeklődők számára.
Elérhetőek az Ökoszisztéma-szolgáltatások (NÖSZTÉP) projektelem zárókonferencia előadásai


Az öt éves projekt keretében előremutató, de rendkívül szertágazó kutatások történtek az ökoszisztéma-szolgáltatások témájában. A projekt valamennyi szakmai eredményeit sikerült bemutatni, de mivel rendkívül változatosak a témák, nem egyszerű valamennyit egyszerre befogadni. Az előadások újraolvasása során lehetőség van elmélyülni egy-egy témában. Reméljük hasznosnak találják az előadásokat.

A legtöbb munka részletes háttértanulmánya megtalálható, illetve (egyes anyagok még feltöltés alatt állnak) a honlapon az ökoszisztéma-szolgáltatások menü eredmények almenüpontja alatt. 

Az előadások a címükrere kattintva letölthetők.

Előadások:
2021. november 30.(kedd)

Az Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem (NÖSZTÉP) áttekintése (Kisné dr. Fodor Lívia, Zsembery Zita)

Szakértői és döntéshozói bevonás a NÖSZTÉP-ben – Tudásmegosztás és legitimáció (dr. Kalóczkai Ágnes)

Az Ökoszisztéma-alaptérkép bemutatása (dr. Lehoczki Róbert)

A hazai ökoszisztémák állapota: Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok országos térképezésének módszertana és eredményei (dr. Tanács Eszter)

Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése: Az elméleti keretek, priorizálás és a Szakértői Munkacsoportok (SzMCs) működése (dr. Kovács-Hostyánszki Anikó)

A pollináció, mint ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése és térképezése (dr. Kovács-Hostyánszki Anikó)

A termesztett növények és tenyésztett állatok ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése  (Rezneki Rita)

A tűzifatermelés, az éghajlat- és a mikroklíma-szabályozás (lakott területen kívül), mint ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése (dr. Koncz Péter)

Három városi ökoszisztéma-szolgáltatás (légszennyezők megkötése a lakott területeken, a lakott területen belüli mikroklíma kialakítása, lakott területeken csapadékvíz-megtartás a fák levélfelületén) értékelése és
térképezése (dr. Kiss Márton)

 A rekreáció: gyalogos természetjárás, mint ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése és térképezése (Csákvári Edina)

2021. december 1. (szerda)

Öt hidrológiai ökoszisztéma-szolgáltatás (síkvidéki árvízkockázat-csökkentés, dombvidéki árvízkockázat-csökkentés, felszíni degradáció (erózió) elleni védelem, szűrés (diffúz tápanyagterhelések szabályozása), aszálymérséklés) értékelése és térképezése (dr. Kozma Zsolt)

Örökség: gombászás, mint ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése és térképezése (Fabók Veronika)

Szintéziselemzés, az ökoszisztémák multifunkcionalitása, szinergiák és trade-offok (dr. Tanács Eszter)

Ökoszisztéma-szolgáltatások (a klímaszabályozás, a rekreáció) pénzbeli értékelésének megalapozása (dr. Széchy Anna)

Ökoszisztéma-szolgáltatások (a dombvidéki árvízkockázat csökkentése) pénzbeli értékelésének megalapozása (Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna)

Beszámoló a jólléti elemzés eredményeiről (Tormáné dr. Kovács Eszter)

A jövőkép-elemzés eredményei (Arany Ildikó)

A NÖSZTÉP eredményeinek felhasználása a Zöld Infrastruktúra állapotértékelésben és fejlesztésben (dr. Török Katalin)

Az ökoszisztéma-szolgáltatások jogi hátterének feltárása (dr. Riskó Andrea)

Az ökoszisztémák védelmét és összvagyonkénti megjeleníthetőségét támogató jogi keretrendszer (dr. Pump Judit)