Sikeresen halad előre a hazai zöldinfrastruktúra megőrzését szolgáló kutatás

A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározásáról szóló műhelytalálkozó során mutatták be a természetvédelem országos programja (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001) fejlesztési elemének eddigi eredményeit az Agrárminisztérium rendezvényén.
Sikeresen halad előre a hazai zöldinfrastruktúra megőrzését szolgáló kutatás

A projektelem feladata a hazai zöldinfrastruktúra hálózat meghatározása és felmérése – a tájtípusok felmérése, értékelése, és azok minőségi célállapotának meghatározása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások feltérképezése alapján –, melynek eredményeként meghatározhatók a nemzeti restaurációs prioritások és azok célterületei.
 
A felkért előadók a projekt megvalósításában aktívan közreműködő szervezetek, valamint külsős, zöldinfrastruktúrával foglalkozó elismert szakmai szervezetek munkatársai közül kerültek ki. Így az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, az Ormos Imre Alapítvány, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, valamint Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. nevében hallhattunk figyelemre méltó előadásokat. A szakmai nap előtérbe hozta nemzetközi egyezményekből fakadó feladatainkat és ezek teljesítéséhez kapcsolódóan a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001. számú projekt szerepét, valamint jó példákként már megvalósult zöldinfrastruktúra projekteket is szerepeltetett.

A projektben munkálkodó szakértők bemutatták a projekt előkészítési szakaszában elért eredményeket, eredménytermékeket, együttműködési lehetőségeket, jövőbeli terveiket, elképzeléseiket. Első ízben került bemutatásra a fejlesztési elem önálló, szemléletformálást célzó rövid prospektusa is.
 
Az elhangzó előadások mellett a rendezvény lehetőséget teremtett a különböző szakmai szervezetek közötti érdemi párbeszédre is, hiszen a meghívotti kör egyaránt lefedte az államigazgatás, a tervezői szektor, a kutatói kör, valamint a civil szféra meghatározó szereplőit, de képviseltették magukat a projekt sikeréhez hozzájáruló egyéb fejlesztési elemek (Tájkarakter, Ökoszisztéma-szolgáltatások, Natura) munkatársai is. A rendezvény programja és a lentebb felsorolt előadások az alábbi linken érhetőek el.
 
Pádárné dr. Török Éva (Agrárminisztérium) – A KEHOP központi projekt és a zöldinfrastruktúra munkacsoport munkája
 
Tar Gyula (Agrárminisztérium) – Zöldinfrastruktúra: EU-s kapcsolódások, keretek - Biodiverzitás Stratégia 2020
 
Hajdu Klára (CEEweb) – A zöldinfrastruktúra finanszírozása a 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetésben
 
Cserneczky Tamás (Belügyminisztérium) – Fejlesztési lehetőségek a települési zöldfelület-gazdálkodásban
 
Tatai Zsombor (Agrárminisztérium) – Budapest zöldinfrastruktúra stratégiája
 
Dr. Lehoczki Róbert (BFKH FTFF) – Az ökoszisztéma alaptérkép és tematikus rétegeinek bemutatása
 
Kollányi László (Ormos Imre Alapítvány) – Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési jó gyakorlatok országos és regionális léptékben
 
Báthoryné Dr. Nagy Ildikó Réka (Ormos Imre Alapítvány) – Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési jógyakorlatok települési léptékben 
 
Dr. Török Katalin (MTA ÖK) – Restaurációs szempontok a zöldinfrastruktúra-fejlesztésben