Letölthető anyagok

Projekt hírlevél, 2018. augusztus

Ismeretterjesztés

Leírás: Natura: Felmérjük a fehér foltokat - A természetvédelmi helyzet értékelésének megalapozása; Ökoszisztéma-szolgáltatások: Ökoszisztéma-szolgáltatások az 5. Európai Konzervációbiológiai Kongresszuson; Zöldinfrastruktúra: Zöldinfrastruktúra adatbázisok és módszertanok

The Hungarian ecosystem-services assessment - an example for a national level science-policy interface

Ökoszisztéma-szolgáltatás előadások

Leírás: 5. Európai Konzervációbiológiai Kongresszus

Szerző: dr. Kovács-Hostyánszki Anikó

A zöldinfrastruktúra szerepe az egészségmegőrzésben

Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A 2018-as Magyar Nemzeti Parkok hete keretében tartott "Testi-lelki feltöltődés; Az ökoturisztika szerepe az egészségmegőrzésben" című konferencián hangzott el az előadás.

Szerző: Dr. M. Szilágyi Kinga

Zöldinfrastruktúra a természetvédelem országos programjában

Zöldinfrastruktúra előadások

Leírás: A 2018 áprilisi Green City konferencián Pádárné dr. Török Éva tartott előadást a programelem felépítéséről, módszertani előkészítési szakaszáról, és tervezett eredményeiről.

Szerző: Pádárné Török Éva

Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése települési zöldfelületeken

Ökoszisztéma-szolgáltatás előadások

Leírás: Green City Konferencia

Szerző: dr. Török Katalin

Az ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem előkészítő évének eredményei

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Leírás: 1.1. Koncepcionális és módszertani keretek - rövid összefoglaló; 1.2. Koncepcionális és módszertani keretdokumentum; 2. Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell..; 3. Érintett elemzés; 4. Bevonási módszerek meghatározása...; 5. Szakirodalmi áttekintés...; 6. A bevonás nemzetközi példái és jó gyakorlatai..; 7. Értékelésre javasolt ökoszisztéma-szolgáltatások előzetes listája; 8. Ökoszisztéma-szolgáltatások priorizálása; 9.1. Ökoszisztéma-állapottérképezés keretmunkaterve és mellékletei; 10. Ökoszisztéma-állapottérképezés részletes munkaterve; 11. Jólléti dimenziók; 12. Ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi-gazdasági értékelési módszertana; 13. Jövőkép-alkotó műhelyek munkaterve; 14. Megvalósítási szakasz munkaterve

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok

Háttértanulmányok

Leírás: Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása II. kötet

Szerző: dr. Kollányi L., Máté K., Mezősné dr. Szilágyi K., Báthoryné dr. Nagy I., dr Török K., dr. Csecserits A., Szitár K. Tóth P.

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése I.kötet

Háttértanulmányok

Leírás: A projekt egyik konkrét feladata "A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása", jelen tanulmány e projektelem megalapozását szolgálja.

Szerző: dr. Kollányi L., Máté K., Mezősné dr. Sz. K., Ádám Sz., Árgay Z., Csőszi M., Géczi O., Kincses K., Pádárné dr. T. É., dr. Konkoly-Gyúró É., dr. Török K. et al.

A projektet bemutató szórólap

Ismeretterjesztés

Leírás: A természetvédelem országos programja, hogy élni tudjunk a természet adta lehetőségekkel. - Állapotfelmérés, értékelése; - Az értékmegőrzés eszköztárának fejlesztése, a fenntartható használat stratégiai megalapozása; - Az érintett szakmai műhelyek és társadalmi szereplők bevonása; - Nemzetközi vállalásaink teljesítése

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése

Háttértanulmányok

Leírás: A tájak komplex, térségi környezeti rendszerek, amelyekben a természeti és az antropogén alkotóelemek egy magasabb szerveződési szintet képviselő együttese jelenik meg. A tájkarakter elemzéssel nem az alkotóelemeket külön-külön vizsgáljuk, hanem sajátos együttesüket, azaz a természet és az ember kölcsönhatása által létrehozott entitások lenyomatának jellemzőit ragadjuk meg.

Szerző: Pádárné Török É., Kincses K., Csőszi M., dr. Konkoly-Gyúró É., dr. Tirászi Á., Balázs P., dr. Kollányi L., Máté K., dr. Csorba P.

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása

Háttértanulmányok

Leírás: A hazai tájak tájkarakter alapú tipizálása, értékelése, a minőségi célállapot elérését biztosító kezelési javaslatok meghatározása számtalan ponton kapcsolódik a hazai és nemzetközi tervezési és szabályozási rendszerhez, hiszen összefügg a környezeti, a társadalmi és gazdasági folyamatok több területével. Jelen dokumentumban a közvetlenül vagy közvetve releváns dokumentumok közül azokat emeljük ki, amelyek szorosabban kapcsolódnak a projekt feladatköréhez, vagy jelentőségüknél fogva érdemesnek tartottuk az összefüggésekre, vagy azok hiányára rámutatni.

Szerző: Vaszócsik V., Faragóné Huszár Sz., Göncz A., Hamar J., Sain M., Sárdi A., Árgay Z., Csőszi M., dr. Grónás T., Kincses K., Pádárné T. É., dr. Podmaniczky L., Tóth P.